Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi

Zeytinburnu, farklı coğrafyalardan gelen insanları bünyesinde barındıran bir ilçedir. Her dil, din ve ırkın bir arada yaşadığı ilçede aile birliğini desteklemek ve yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla 2007 yılından beri Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM), projeleri ve çalışmalarıyla faaliyetlerini sürdürüyor.

Renk, ırk, dil, din fark etmeksizin herkese ücretsiz hizmet sunan merkezimiz 5 birimden oluşuyor;

 • Engelliler Koordinasyon Birimi
 • Aile Eğitim ve Danışmanlık Birimi
 • Sosyal Hizmet Birimi
 • Kente Uyum Birimi
 • İdari İşler ve Planlama Birimi

Mültecilere Yönelik Çalışmalar

KENTE UYUM BİRİMİ FAALİYETİ

Çeşitli sebeplerle ülkesinden ayrılan bireyler sosyal, ekonomik ve psikolojik birçok problemle baş etmek zorunda kalıyor. Her ne kadar yerel politikalar belirli bir ulusal politika çerçevesinde oluşturulsa da; yerel yönetimler göçle gelen bireylerin topluma entegrasyon sürecinde önemli bir role sahiptir.

2009 yılında kurulan Kente Uyum Birimi, Zeytinburnu İlçesi’ne göç ile gelen bireylerin kente adaptasyonunu sağlamak amacıyla çeşitli projeler üreterek uyum sürecine katkıda bulunmayı hedefliyor.

 •  Türkçe Kursu: İletişim kurma, eğitime devam edebilme, günlük yaşam içinde temel ihtiyaçlarını karşılama gibi problemlerle karşı karşıya kalarak topluma uyum sağlama açısından zorluk yaşayan çocuk ve yetişkinlere ayrı dersliklerde Türkçe Dil eğitimi veriliyor. Göçle gelen bireylere belirlenen müfredat çerçevesinde, Halk Eğitim Merkezi’nce görevlendirilen Türkçe öğretmenleri tarafından eğitim veriliyor.
 • Uyum Okulu: Ulusal ve uluslararası iyi örnekler arasında gösterilen ve Türkiye’de bir ilk olan Uyum Okulu, farklı kültürlerden gelen çocukların entegrasyon süreçlerine katkıda bulunmayı amaçlıyor. 22 modülden oluşan Uyum Okulu; 6-14 yaş arası çocukların temel konularda eğitilmesi, psiko-sosyal açıdan desteklenmesi, sanatsal ve sportif aktivitelere katılarak uyum süreçlerini başarıyla tamamlamasını hedefliyor.
 • Temel Eğitim: 6-14 yaş arası göçle gelen çocuklara yönelik olarak doğa ve çevre, mevsimler, gelenek ve görenekler, toplumun temel dinamikleri, ilçede hayat, ulaşım bilgileri, çocuk hakları ve genel kültür gibi konularda eğitimler veriliyor. 
 • Psiko-Sosyal Çalışmalar: Göçün yaratmış olduğu travmatik sonuçları en aza indirmek için, Uyum Okulu kapsamında eğitim gören çocuklara yönelik öfke kontrolü, duygu ifadesi,hayal gücünü geliştirme ve sanat çalışmaları yapılıyor. 
 • Çocuk Korosu: “Müziğin Dili Yoktur” sloganı ile 6-14 yaş arası göçle gelen çocukların hem gelmiş oldukları toprakların müziğini, hem de yaşadıkları toplumun müzik dilini bilmeleri, keyifli vakit geçirmeleri ve Türkçe’yi müzik yoluyla pekiştirmeleri, özgüvenlerinin artmasına, toplum içinde aktif bireyler olmalarına katkı sunuyor.
 • El Sanatları: Uyum Okulu’nda eğitim gören çocukların beyin aktivitelerini; motor alan  becerilerini geliştirmeyi, hayal dünyalarının dışavurumunu, yaratıcılıklarını artırmayı ve sanat ruhunu ortaya çıkarmayı sağlıyor.
 • Mahremiyet Eğitimi: Türkçe eğitimini tamamladıktan sonra, Uyum Okulu’nu bitirmiş olan çocuklar verilen bu eğitimle kendilerini istismara karşı koruyabiliyor, iyi dokunuş-kötü dokunuş arasındaki farkı ayırt edebiliyor ve hayır diyebilme becerisi kazanıyorlar. Eğitim psiko-drama yöntemi ile veriliyor.
 • Geziler: Uyum Okulu’na devam eden çocuklarda kent ve tarih bilincini geliştirmek amacıyla Zeytinburnu ve İstanbul’un çeşitli yerlerine yapılan kültürel gezilerin yanı sıra, Trafik Parkı, Darıca Hayvanat Bahçesi gibi geziler de düzenleniyor.
 • Uyum Çalışmaları: Uyum çalışmaları kapsamında, Türk ve göçle gelen çocukları bir araya getirerek oluşturulan gruplarla; çocukların birbirini tanımaları, anlamaları ve kaynaşmalarına ortam hazırlanıyor. Farklı kültürlerden çocuklara; okçuluk eğitimi, futbol maçı, basketbol maçı, sanat çalışmaları gibi aktivitelerde bir araya gelerek beraber ve bir arada yaşama bilincinin arttırılması fırsatı veriliyor.
 • Zeytinburnu Belediyesi’nde Kapasite Geliştirme İle Mülteci Kadınlara Geçim Fırsatı Sağlanması Projesi: Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ortaklığında yürütülen proje kapsamında, Kar Serçesi markası adı altında tasarımları gerçekleştirilen çantaların üretim ve pazarlama çalışmaları devam ediyor. Bütçesi 60.500 $ olan proje 5 aşamadan oluşuyor.
 • Göçmen Kadınlar Kulübü: Ailenin temel üyesi olan kadınlara yönelik olarak 2015 yılında hayata geçen Göçmen Kadınlar Kulübü, benzer sorunlar sonucu ülkelerinden ayrılmak zorunda kalan kadınların bir araya gelerek birbirlerine destek vermeleri, iyi vakit geçirmeleri, bilgi ve becerilerinin artması maksadıyla kuruldu. Kadınlar bu kulüpte çeşitli konularda eğitimler alıyor ve atölye çalışmalarına katılıyor.
 • Eğitim Çalışmaları: Zeytinburnu’nda yaşayan yabancı kökenli kadınlara, alanında uzman kişiler ve tercümanlar eşliğinde sunulan eğitim paketi içinde; Kadın Sağlığı, Bebek Ve Çocuk Sağlığı, Hijyen, Beslenme ve Sağlıklı Yaşam, Ev Ekonomisi, Yasal Haklar gibi modüller yer alıyor.
 • Atölye Çalışmaları: Göçmen Kadınlar Kulübü’nün ikinci adımında yer alan atölye çalışması kadınların el emeklerine yönelik olarak kuruldu. Bu çalışmada; boncuk, keçe, kokulu taş ve kumaş atölyeleriyle kadınların hobi edinmeleri, el becerilerini geliştirerek mesleki kazanıma dönüştürmeleri amaçlanıyor.
 • Kar Serçesi: Atölye çalışmalarından elde edilen ürünler sonucunda doğan bir marka olan Kar Serçesi betimlemesi göçmenlerin durumuna atıfta bulunuyor. Marmara Belediyeler Birliği’nin düzenlediği yarışmada sosyal belediyecilik alanında Altın Karınca ödülüne layık görülen Kar Serçesi, tüm dünyada adını duyurmak ve daha profesyonel ürün yelpazesi geliştirmek adına çalışmalarını sürdürüyor. Marka adı altında toplanan ürünler satılarak yabancı kökenli kadınların ev ekonomilerine katkıda bulunmaları sağlanıyor.
 • Geziler: Göçmen Kadınlar Kulübü’ndeki ilk üç aşamayı bitiren kadınlara kültür gezileri düzenleniyor, yaşadığımız şehrin tarihi ve kültürü tanıtılıyor.
 • Çocuk Koruma Projesi: Ağustos 2018’den itibaren Save The Children (SCI) ortaklığıyla yürütülen Çocuk Koruma Projesi, Zeytinburnu’nda yaşayan, dış göçle gelmiş çocuk ve yetişkinlerin korunmalarının ve psikolojik sağlamlıklarının güçlendirilmesini hedefliyor. 800.000 $’ olan bütçesiyle birçok faaliyet içeren bu proje kapsamında verilen hizmetler ise;
 • Sosyal Danışmanlık: Sosyal yardım, eğitim, sağlık, ikamet gibi temel problem alanları ile ilgili başvuruda bulunan yabancı kökenli bireylere 6 dilde (Türkçe, İngilizce, Farsça, Arapça, Rusça ve Özbekçe) hizmet veriliyor. Aynı zamanda kurum içinde faydalanabilecekleri diğer hizmetler hakkında bilgi veriliyor ve ilgili birimlere yönlendirilmeleri sağlanıyor.
 • Sosyal İnceleme: Zeytinburnu ilçesinde ikamet eden yabancı kökenli bireylerin ihtiyaç analizlerini yapmak, hane içindeki durumu tespit ederek kayıt altına almak amacıyla sosyal incelemeler gerçekleştiriliyor. Yapılandırılmış anket formu kullanılarak tüm veriler kayıt altına alınıyor. Sosyal incelenme neticesinde ailelere ihtiyaca göre hizmet sunuluyor.
 • Bilgilendirme Seminerleri: Kira ve mülkiyet hakkı, medeni haklar, yasal statü başvuru koşulları ve itiraz süreçleri gibi konularda belirli periyotlarla yabancı kökenli bireylere tercüman eşliğinde bilgilendirme seminerleri düzenleniyor.
 • Psikolojik Sağlamlık Atölyeleri: Zeytinburnu’nda yaşayan kız ve erkek çocukların psikolojik sağlamlık ve sağlığının güçlendirilmesi için, 9-13 ve 14-17 yaş aralığındaki mülteci çocuklara Save the Children tarafından geliştirilen ve psikolojik direnci güçlendirmeyi, bireysel ve sosyal faktörlerin karmaşık etkileşimini ele almayı amaçlayan, klinik olmayan psiko-sosyal ve koruma metodolojilerinden oluşan haftada bir kez, iki saatlik oturum yapılıyor. Bu atölye anadilde veriliyor.
 • Sosyal Uyum Aktiviteleri
  • Dil Kafe’si:Zeytinburnu’nda yaşayan Türk ve mülteci kadınlar haftada bir buluşup, kültürlerarası temalara değinerek, birbirlerini ve kültürlerini tanıma ve Türkçe konuşma pratiği yapma fırsatı yakalıyorlar.
  • Çocuk Okuma Kulübü: Türkçe kursu ve Uyum Okulu’nu başarıyla bitiren mülteci çocuklar kitap okuyup, okuduklarını yaşıtlarıyla tartışma ortamı buluyorlar.
  • Kadın Komitesi: Yıl boyunca aktivitelere katılıp tanışma imkanı bulan kadınlar, kendi topluluklarının ihtiyaçlarına yönelik projeler üzerine çalışıyor. İlk kez hayata geçirilen bu proje için muhtarlarla işbirliği içinde çalışılıyor. 2. el kıyafetler toplanıp, ayrıştırılıp ve temizlenip muhtarlar aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.
  • Geziler: Sosyal uyumu daha da artırmak için göçle gelen bireyler İstanbul’un çeşitli kültürel noktalarına götürülerek tanıtımlar yapılıyor ve gün boyu Türkçe konuşma pratiği yapmaları sağlanıyor.

İlçe Koordinasyon Toplantıları

Yerel hizmet sağlayıcıları, korunmasız çocuk ve gençlere yönelik daha iyi koruma ve psikolojik destek verebilmek için; ihtiyaç tespiti, eğitimler, koruma izleme, raporlama ve bilgilendirme gibi konularda toplantılar düzenliyorlar.

 • Aynı Pencereden Projesi: Projeyle mektuplaşma kültürünü yaşatma ve çocukların hayallerini akranlarıyla paylaşmaları amaçlanıyor. Hedef grupta 6-14 yaş arası tüm çocuklar yer alıyor.
 • Yan Yana Projesi: Bir İZ Derneği’nin koordinatörlüğünde başlayan projeyle Suriyeli çocuklara psiko-sosyal destek verilmesi amaçlandı. Suriyeli çocuklar hedef grup olarak belirlendi. Bu çalışma 3 defa düzenlendi.
 • Tohumlar Fidana Projesi: Kadınlar sosyal, kültürel, ekonomik, sağlık ve eğitim gibi çeşitli temel konularda uyum problemleri yaşıyorlar. Tohumlar Fidana Projesi ile göçmen kadınların özellikle eğitim, girişimcilik ve çeşitli sanatsal aktiviteler ile topluma yönelik uyum süreçlerinin hızlandırılması amaçlanıyor. Projede okula gidemeyen 15-21 yaş arası göçmen kadınlar hedef grup olarak tanımlanıyor.

İletişim Bilgileri

Merkez : Beştelsiz Mah. Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi No:30/1 Zeytinburnu/İSTANBUL
Telefon : 0212 413 11 11

E-mail : akdem@zeytinburnu.bel.tr

https://akdem.org.tr/tr/ 

 

Telefon

(+90) 530 692 47 49

Bir İZ Derneği MüşterekProje Ofisi

Büyük Hendek Cad. Şişhane Sok. Şişhane İş Merkezi No:3/5 İstanbul

Email

bilgi@birizdernegi.org

X