Beraberce Derneği

Beraberce Derneği “Hayat Beraberce Güzel!” sloganından hareketle, bu topraklarda birlikte, barış içerisinde nasıl yaşayabileceğimizi  dert edinen bir ekip tarafından 2017 Kasım ayında kuruldu. Bununla birlikte, derneğin fikri ve pratik  temellerinin atılması 2015 yılına kadar uzanıyor. beraberce Derneği, uluslararası bir yetişkin eğitim kurumu olan DVV International (Almanya Halk Meslek Yüksek Okulları Birliği)’in Türkiye’deki stratejik partneridir. Derneğin merkezi İstanbul’da olup proje bazlı olarak Türkiye’nin farklı illerinde çalışmalarını sürdürüyor.

beraberce Derneği’nin temel amacı, hayat boyu öğrenme süreçlerinde fırsat eşitliğini sağlamak, aktif ve katılımcı yurttaşlığın geliştirilmesi süreçlerini güçlendirmektedir. Toplumsal bütünleşme için çoklu toplum anlayışını savunur ve birlikte yaşam yöntemlerinin geliştirilmesini önemser. Bu amaç doğrultusunda sorumlu bir tarih anlayışıyla yüzleşme pratiklerinin geliştirilmesini, hatırlama mekânlarının hatırlayan toplumla beraberce oluşmasını ve geçmişi hatırlayarak öğrenme süreçlerinin geliştirilmesini hedefler. Bu amaç ve hedefler doğrultusunda toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçlarını, beklentilerini, umutlarını toplumla beraberce belirler. Belirlenen ihtiyaç, beklenti ve umutlar doğrultusunda toplum ve hak temelli çalışmalar, projeler geliştirir ve yerel düzeyde kamu, yerel yönetim, sivil toplum kurum ve kuruluşlarıyla görüşür ve çok ortaklı çalışma ve projelerin geliştirilmesini sağlar. Göç politikalarının geliştirilerek uygulanmasını önemser. Göçmenlik, mültecilik gibi tanımlamalar yerine göç sorunu tanımlamasını kullanır ve göç üzerine bütünlüklü bir sosyal politikanın geliştirilmesini hedefler. Coğrafi konumu itibariyle zorunlu göç durumunun her geçen gün kalıcı hale geldiği Türkiye’de ve bölgede kalıcı, bütünlüklü bir göçmenlik politikasının geliştirilmesi için yerel bazlı proje uygulama modellerinin geliştirilmesini ve uygulanmasını destekler ve teşvik eder.

Mültecilere Yönelik Çalışmalar

beraberce Derneği, göç alanındaki çalışmalarında “sosyal uyum” meselesini çalışmalarının merkezine koyar. Bu anlamda, sosyal uyum olanaklarının çoğaltılıp güçlendirilmesi, sosyal uyumun önündeki engellerin ortadan kaldırılması, sosyal uyum alanında çalışan sivil toplum örgütlerine kapasite geliştirme desteğinin sunulması, sosyal uyum konusunda toplumsal farkındalığı güçlendirecek etkinliklerin düzenlenmesi ve yine bu yönde eğitim modüllerinin ve çeşitli materyallerin üretilmesi, beraberce derneğinin göç alanında sürdürdüğü çalışmaların genel çerçevesini oluşturur. Bu bağlamda göç alanında halen sürmekte olan üç farklı çalışması mevcuttur:

Birlikte Yaşam Festivalleri: Önyargıların, farklılıkların zenginlik olarak görülmeyişinin ve genelleyici yaklaşımların sosyal uyum sürecinin güçlü ve sağlıklı biçimde gelişiminin önündeki en önemli engeller olduğunu düşünüyoruz. beraberce Derneği bu düşünceden hareketle düzenlediği Birlikte Yaşam Festivalleri ile farklı kültürlere mensup bireyler / topluluklar arasındaki etkileşimi güçlendirmeyi, kültürlerarası iletişimi mümkün kılmayı, aynı mekanı paylaşan farklı kültürlerin nasıl zenginleştirici bir işlev üstlendiğini somut örnekleri ile ortaya koymayı amaçlıyor. Bu perspektifle “Birlikte Yaşam Festivali”ni, göçmen toplulukların yaşadıkları kentle ve komşularıyla kurdukları ilişkileri birlikte yaşam zemininde yeniden düşünmek amacıyla düzenliyoruz. Farklı coğrafyalardan, sanatı belleğimize işli isimlerin konserleri ve film gösterimleri ile barış içerisinde birlikte yaşam felsefesinden hareketle benzer çalışmalar yürüten dost kurum ve kişilerin düzenleyecekleri atölye ve forumlarla içeriği zenginleşen bu festivaller, aynı zamanda kentte yaşayan göçmen toplulukların sanat, edebiyat, mutfak gibi sosyal ve kültürel değerlerini ve ürettiklerini paylaşabilecekleri bir ortam da sağlıyor. İstanbul başta olmak üzere göçmen toplulukların yoğunluklu olarak yaşadıkları farklı il ve ilçelerde yapılan bu festivaller ile, herkesin söz sahibi olabileceği bir platformda göçmen topluluklar dahil, tüm kentlileri birlikte üretmeye, ürettiğini paylaşmaya ve dayanışmaya çağırıyor; mutfağımızda pişen aşı, yüreğimize değen ezgiyi ve halayımızın birliktelik ruhunu çoğaltmaya davet ediyoruz.

Halk Tercümanları Eğitim Programı: Göç olgusu, bir dizi yaşamsal ihtiyacı da beraberinde getiriyor. Bunların başında da iletişim geliyor. Göç edenler, geldikleri toplumla her düzeyde iletişim kurma ihtiyacı duyuyorlar. Ortak bir dilin sağladığı iletişim imkanlarının var olamadığı durumlarda ise bu iletişim ihtiyacı, kimisi gönüllü olarak öne atılan, kimisi ise bir kurumun çatısı altında profesyonel olarak çalışmakta olan tercümanlar yardımı ile giderilmeye çalışılıyor. Psikiyatri kliniklerinden psikolog seanslarına, fizyoterapi süreçlerinden sosyal hizmet uzmanları ile yapılan görüşmelere, öğrenci kaydı için okul müdürleri ile yapılan görüşmelerden hukuki ve adli süreçlere kadar pek çok kritik noktada bu tercümanları görüyoruz. Kısacası halk tercümanları, göçmenler açısından hem temel ihtiyaçların karşılanması, hem yaşam kalitesinin artması, hem de sosyal uyum sürecinin hız kazanması açısından son derece önemli bir iletişim köprüsü işlevi görüyorlar. Bu durum, halk tercümanlarının niteliğinin yükseltilmesini / kapasitelerinin geliştirilmesini sosyal uyum sürecinin bütünü açısından yaşamsal hale getiriyor. İçeriği, dünyanın çeşitli ülkelerinde Halk Tercümanları alanında yapılan çalışmaların ve edinilen deneyimlerin ışığında, bizzat beraberce Derneği tarafından geliştirilen bu eğitim programı ile, bu alanda çalışan kişilerin halk tercümanlığının gerektirdiği temel bilgi ve beceriler ile donanması, bu kişilerin çeviri yeteneklerinin gelişmesi, mesleki etik ilkeleri öğrenmelerinin ve uygulamalarının sağlanması, sıkça karşılaşılan sorunları göz önünde tutarak karşılaştıkları problemleri çözebilecek mekanizmalar geliştirmeleri ve edindikleri deneyimleri paylaşarak birlikte öğrenmeleri amaçlanıyor.

Öğretmen Destek Programı: Ülkelerini savaş, çatışma ya da başka nedenlerle terk etmek zorunda kalan milyonlarca çocuk evini, arkadaşlarını, okulunu, hayallerini, sevdiği ve alıştığı her şeyi ardında bırakarak dilini bilmediği farklı bir ülkede yaşamak zorunda kaldı. Mülteci, sığınmacı olmak, zor ve geleceği belirsiz bir yaşamı ifade eder. Göç öncesi, süreci ve sonrasında görülen travmaların yanı sıra, mülteci çocuklar sığındıkları ülkede de birçok olumsuz faktörle karşılaşırlar. Türkiye’de Geçici Koruma rejimi altında bulunan okul cağındaki Suriyeli mülteci çocukların toplumsal entegrasyonlarına yönelik özellikle de okullarda maruz kaldıkları ayrımcılığın önüne geçmek ve birlikte yaşamanın temellerini okullarda atmak için, 2017 yılından beri yürütülen Online ve birebir Öğretmen Destek Programı ile; ilk-orta-lise düzeyindeki devlet okullarında görev yapan ve sınıflarında/okullarında göçmen/mülteci öğrenciler bulunan sınıf öğretmenleri, branş öğretmenleri ve rehber öğretmenlerinin desteklenmesi amaçlanıyor. Öğretmen Destek Programının özellikle odaklandığı tematik alanlar şunlar: Göçmen ve mülteci çocukların eğitim hakkı, kapsayıcı eğitim ve ayrımcılığın önüne geçmek, anadili Türkçe olmayan öğrenciler için öğretim/öğrenme süreçlerinin planlanması, zor koşullarda öğretmenlik, travma yaşamış çocuklarla çalışma, demokratik ve katılımcı sınıf yönetimi, göçmen ve mülteci öğrencilerin kazanımlarının ölçülmesi.

İletişim Bilgileri

Merkez: Rasimpaşa Mah. Hayrullah Efendi Sok. No:1 Kadıköy/İstanbul

Telefon: 0216 345 16 50

E-mail: info@beraberce.org.tr

www.beraberce.org.tr

Telefon

(+90) 530 692 47 49

Bir İZ Derneği MüşterekProje Ofisi

Büyük Hendek Cad. Şişhane Sok. Şişhane İş Merkezi No:3/5 İstanbul

Email

bilgi@birizdernegi.org

X