Birey ve Toplum Ruh Sağlığında İZ Derneği

Birey ve Toplum Ruh Sağlığında İZ Derneği (Bir İZ), toplumsal barışa hizmet edecek önleyici ruh sağlığı hizmetlerinin okullardan cezaevlerine, özel sektör kurumlarından sivil toplum örgütlerine toplumun her kesimi tarafından erişilebilir olması hayali ve umuduyla 2013 yılında kuruldu. Kuruluşundan bu yana, kadın, çocuk ve mülteciler başta olmak üzere bireyi ve toplumu güçlendirmeyi merkeze alan projeler geliştiriyor, eğitsel kutu oyunları, materyaller ve programlar üretiyor. Geliştirdiği ürünleri daha fazla faydalanıcıya ulaştırabilmek ve böylece çarpan etkisi yaratabilmek amacıyla, özellikle sosyal dezavantajlı gruplarla çalışan öğretmen, sağlık personeli ve sivil toplum üyeleri gibi kilit paydaşlara yönelik eğitimler ve kapasite güçlendirme faaliyetleri yürütüyor. Kamu, sivil alan ve özel sektör işbirlikleriyle gerçekleştirdiği kapsayıcı ve disiplinler arası projelerle toplumun ruh sağlığına duyarlı yaklaşımların geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için çalışıyor.

Mültecilere Yönelik Çalışmalar

Suriyeli Çocuklar için Psikososyal Destek Projesi – YanYana: Suriyeli mülteci çocuklara yönelik ayrımcılığı ve yabancı düşmanlığını azaltmayı hedefleyen YanYana Projesi, Bir İZ Derneği tarafından, Avrupa Birliği Avrupa Komisyonu Temsilciliği, Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı (DIHAA) desteğiyle ve Yuva Derneği ve Oyun Terapileri Derneği iş birliğiyle yürütüldü. YanYana Projesi 2017-2018 yılları arasında 20 ay süreyle uygulandı.

YanYana Projesi kapsamında İstanbul ilinde 120 öğretmen aracılığıyla 7-11 yaş aralığında 3500 Türkiyeli ve Suriyeli öğrenciye ulaşıldı. YanYana – Okullar İçin Psikososyal Destek Programını 72 okulda yürüten 120 öğretmen, 3 günlük Eğitici Eğitimine katıldı ve 10 haftalık program süresince düzenli olarak süpervizyon desteği aldı. Ayrımcılığı azaltma ve kaynaştırma odaklı interaktif etkinliklerden oluşan program kapsamında yenilikçi bir eğitim aracı olan YanYana Kutu Oyunu geliştirildi. YanYana Kutu Oyunu, oyunun çocuklar için bir iletişim ve kaynaşma aracı olması noktasından yola çıkılarak, psikolog ve pedagogların danışmanlığıyla bu projeye özel, Türkçe ve Arapça olmak üzere çift dilli olarak tasarlandı. Oyun, okulların yanı sıra 38 STK ile paylaşıldı.

YanYana Projesi kapsamında aynı zamanda, travma mağduru Suriyeli çocuklara yönelik olarak, Grup Psikoterapileri, Oyun Terapisi ve EMDR tekniklerini temel alan 10 haftalık YanYana Grup Terapi Programı geliştirildi. 73 terapiste Grup Lideri Eğitimi verildi, bu terapistler düzenli süpervizyonlarla desteklendi. Gönüllü terapistler ve iş birliği yapılan 24 sivil toplum merkezi aracılığıyla 550 Suriyeli çocuğa ulaşıldı.

Proje kapsamında, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, İstanbul İl Göç İdaresi, UNHCR ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu temsilcileri ve 150 izleyicinin katılımı ile Yaygınlaştırma ve Savunuculuk Çalıştayı gerçekleştirildi. Konferans kapsamında yürütülen STK Fuarı’nda mülteci alanında hizmet üreten 15 sivil toplum kuruluşu yer aldı. 

Projenin savunuculuk ayağında İngilizce, Türkçe ve Arapça olarak üç dilli geliştirilen YanYana Projesi web sitesine buradan ulaşabilirsiniz: http://www.yanyana.biz/

Göçmen Kuşlar Kısa Film Projesi: Avrupa Birliği Avrupa Komisyonu Temsilciği, Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı (DIHAA) tarafından Belgesel Sinemacılar Birliği’nin alt hibe projesi olarak desteklenen Göçmen Kuşlar filmi, göçmen bir çocuğun gözünden ayrımcılık nasıl yaşanıyor, nasıl anlamlandırılıyor, ne hissettiriyor, bu ağır tecrübelerin telafisi mümkün mü, sorularının cevabını aramayı ve seyredenlerde farkındalık sağlamayı amaçlıyor. Göçmen Kuşlar Kısa Film Projesi, Nisan-Mayıs 2018 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirildi.

MüşterekProje: Bir İZ Derneği, İKGV ile işbirliğiyle ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi, Sivil Toplum Destek Programı desteği ile Nisan 2019’da başlayan yeni projesi MüşterekProje aracılığıyla Suriyeli mültecilerle çalışan STK’ların insan kaynağı kapasitelerini, iletişim ve savunuculuk becerilerini güçlendirmeyi hedefliyor. 15 ay süreyle yürütülecek projede, mültecilerle çalışan STK’ların profesyonellerinin ve gönüllülerinin eğitim ve destek ihtiyaçları tespit edilecek, STK’lar için Mültecilerle Çalışma Rehberi hazırlanacak ve yaygınlaştırılacak, STK’lara yönelik eğitimler, webinarlar, grup terapileri ve network buluşmaları gerçekleştirilecek. Bunların yanısıra proje web sitesiyle alanda çalışan STK’lar bir araya getirilecek, iletişim, savunuculuk ve gönüllülük çalışmaları desteklenecek.

Kaynaklar

Mülteciler ve Sosyal İçerme Çalıştayı Raporu

YanYana Suriyeli Çocuklar için Psikososyal Destek Projesi Sosyal Etki Raporu 

YanYana Suriyeli Çocuklar için Psikososyal Destek ProjesiOkul Örnekleminde Etnografik Gözlem Analiz Sonuçları

YanYana Öğretmenin El Kitabı

YanYana Suriyeli Çocuklarla Grup Terapi Programı Grup Lideri Kitabı

YanYana Kutu Oyunu

İletişim Bilgileri

Merkez : Osmanağa Mah. Kazasker Sok. Detay İş Hanı 8/9 İstanbul
Şube : Bereketzade Mah. Şişhane Sok. Şişhane İş Merkezi No:3/5 Beyoğlu/İstanbul
Telefon : 0530 6924749
E-mail : bilgi@birizdernegi.org

www.birizdernegi.org

Telefon

(+90) 530 692 47 49

Bir İZ Derneği MüşterekProje Ofisi

Büyük Hendek Cad. Şişhane Sok. Şişhane İş Merkezi No:3/5 İstanbul

Email

bilgi@birizdernegi.org

X