İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı 

İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı (İKGV) ülkemizde kentleşmenin zirvesine ulaştığı 80’li yılların sonunda kurulmuştur. Otuz yılı aşkın süre boyunca, hızlı nüfus artışları nedeniyle ortaya çıkan üreme sağlığı ihtiyaçlarının karşılanması ve kalkınma için gerekli sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi İKGV’nin öncelikleri arasında olmuştur. İKGV, nüfusun önemli bileşenlerinden biri olan göç olgusuna her zaman önem vermiş ve bu konuyla ilgili çalışmalar yürütmüştür.  Kuruluşunun ilk yıllarında İKGV, Türkiye’deki üreme sağlığı ve haklarını güçlendirme çabalarına katkıda bulunmuş ve aile planlaması ile güvenli annelik dâhil olmak üzere üreme sağlığı alanında çalışan personelin hizmet sunum kapasitesinin artırılmasına yönelik projeler gerçekleştirmiştir. Ayrıca, seks işçilerine yönelik akran danışmanlığı programları yürütmüş ve Türkiye’deki HIV/AIDS önleme çalışmalarını destekleyerek üniversitelerde cinsel sağlık eğitimlerinin müfredata yerleşmesi doğrultusunda programlar uygulamıştır. 2004 yılında İKGV, düzensiz göçmenler arasında en hassas grubu oluşturan insan ticareti mağdurlarını destekleme çalışmalarını başlatmış ve yaklaşık 550 mağdura ev sahipliği yapan bir sığınma evinde mağdurlara destek olmuştur. İKGV, Türkiye Mülteci Konseyi’nin kurucu üyesi, Birleşmiş Milletler Nüfus fonu akredite kuruluşu ve Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi özel danışmanlık statü sahibidir.

Mültecilere Yönelik Çalışmalar

İKGV’nin mültecilerle ilk teması 1989 yılında gerçekleşmiştir. İKGV, Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla başlayan süreçte Bulgaristan’dan gelen soydaş Türkler’in ülkemize entegrasyonunu desteklemek amaçlı bir programı yürütmüş ve buna ek olarak 2002’ye kadar olan sürede Niğde ve Van’da yaşayan mültecilerin üreme sağlığını destekleyen küçük ölçekli projeler gerçekleştirmiştir. 2002 ve 2007 yılları arasında, önce İstanbul’da ve ardından Ankara’daki iki ofisinde mültecilere yönelik psikolojik destek etkinliklerine başlamıştır.

2007 yılında İKGV, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (BMMYK) uygulama ortakları arasına girmiş ve o tarihten itibaren Ağrı, Ankara, Bilecik, Eskişehir, Kütahya, İstanbul ve Van illerinde bulunan ofislerinde, çocuklar dâhil tüm mülteci ve sığınmacılar için psikososyal destek hizmetleri sağlamaya başlamıştır. Bu 7 ildeki mülteci destek ofisleri, ihtiyaç sahiplerini hakları konusunda bilgilendirmekte, hak-temelli yaklaşımı desteklemekte, kişilere psikososyal ve hukuki danışmanlık hizmetleri sunmakta, risk altındaki gruplara yönelik erken tespit ve önleme mekanizmaları geliştirmekte, mülteciler arasından insan ticareti mağdurlarını saptayarak onları ilgili hizmetlere yönlendirmekte, proje illerinde iletişimi, diyaloğu ve karşılıklı desteği kolaylaştıracak uygulama ve yapıları oluşturarak toplum temelli yaklaşımı güçlendirmekte ve de mültecilerin ulusal ve uluslararası mevzuat çerçevesinde sahip olduğu haklara ilişkin farkındalık artırma etkinlikleri yürütmektedir. Proje ekibi, mülteci ve sığınmacıların yaşam koşullarını iyileştirmek ve bu kişilere temel hizmetlerin sağlanabilmesi için kapasitelerin en üst düzeye çıkarılması için yerel makamlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla güçlü ilişkiler kurmaktadır.

Kaynaklar

Göç Yolunda Bir Durak: Esenler

İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı 1988-2018 30. Yıl

İnsan Ticareti Suçunu Anlamak: STK’lar için Rehber

İnsan Ticareti Suçunu Anlamak: STK’lar için Rehber (Arapça)

Türkiye’de Göçmen Olmak: Göçmen İşçiler Araştırması

Türkiye’de Belgesiz Göçmenlerin Sorunları

İletişim Bilgileri

Merkez : Tomtom Mah. Yeniçarşı Cad. No: 34 Beyoğlu/Istanbul
Telefon : 0212 2931605
E-mail :ikgv@ikgv.org

http://www.ikgv.org/

https://www.facebook.com/InsanKaynaginiGelistirmeVakfi/

https://www.instagram.com/explore/tags/ikgv/

Telefon

(+90) 530 692 47 49

Bir İZ Derneği MüşterekProje Ofisi

Büyük Hendek Cad. Şişhane Sok. Şişhane İş Merkezi No:3/5 İstanbul

Email

bilgi@birizdernegi.org

X