Maya Vakfı

Maya Vakfı, psikolojik iyileşme becerileri modelini temel alarak geliştirdiği yaratıcı sanat terapisi metodlarını kullanarak zenginleştirdiği programı kapsamında; savaş, göç, kayıp, şiddet,aile kaybı ve akran zorbalığı gibi nedenlerle travmaya maruz kalmış 5-18 yaş aralığındaki çocuklara rehabilitasyon desteği veriyor. 16 yaşındaki lise öğrencisi Emir Özsüer’in, savaş̧ nedeniyle yaşadıkları topraklardan ayrılarak başka ülkelere sığınmak zorunda kalan çocuklara duyduğu hassasiyet, 2014 yılının Aralık ayında Project Lift’in doğmasını sağladı. Ruh Sağlığı ve Psikososyal Destek Programı olarak başlayan proje hızla büyüdü, derinleşti ve zenginleşti. İhtiyacın büyüklüğü ve Project Lift’in olumlu etkileri özgür, güvenli ve üretken bir çocukluk yaşamış sağlıklı bireylerden oluşan bir toplum hayaliyle Eylül 2015’te Maya Vakfı’nın kurulmasına vesile oldu.

Mültecilere Yönelik Çalışmalar

Balat Çocuk Merkezi – 2017 yılında açılan Balat Çocuk Merkezi’nde sağlanan psikososyal destek hizmetleri kapsamında çocukların olumsuz duygu ve düşüncelerle baş etmelerine ve sağlıklı ilişkiler kurmalarına yönelik sanat terapisi temelli  grup seansları yürütülüyor. Bununla birlikte ihtiyacı olan çocuklara klinik psikologlar tarafından bireysel terapi desteği veriliyor. Ailelere sağlanan Olumlu Ebeveynlik Becerileri Eğitimleri ile travmanın çocuklar üzerindeki etkileri hakkında ebeveynler bilgilendiriliyor ve çocuklarının davranışlarıyla nasıl başa çıkabilecekleri konusunda farkındalık yaratılması hedefleniyor. Eğitim ve sağlık gibi temel haklarına erişemeyen çocuklara, koruma hizmetleri kapsamında danışmanlık ve yönlendirme faaliyetleri yürütülüyor. Bununla birlikte  çocukların sağlık ve güvenliğini etkileyebilecek risklerle ilgili bilgilendirici ve güçlendirici etkinlikler düzenleniyor. 

PhotoLIFT – Avrupa Birliği ile Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğunun Desteklenmesi Beşinci Dönem Programı kapsamında hibe desteği almaya hak kazanan Maya Vakfı, PhotoLIFT Projesi’yle 14-18 yaş arasındaki dezavantajlı çocukların psikososyal açıdan desteklenmesi ve  sosyal uyumlarını güçlendirmek  için fotoğraf temelli psikososyal destek çalışmaları yürütüyor. Avrupa Birliği  tarafından desteklenen 15 ay sürecek projede, proje partneri Kulturhafen Wien (Avusturya) ile birlikte Maya Vakfı çocukları fotoğraf sanatıyla tanıştırarak psikolojik iyileşmelerini destekleyecek  ve  aynı zamanda farklı ülkerlerdeki sivil toplum kuruluşları arasındaki diyaloğun güçlenmesine katkı sağlayacak. 

Travmaya Duyarlı Okul Programı – Bütüncül bir yaklaşımla çocuğun her alanda desteklenmesi gerektiğine inanan ve çalışmalarını bu inançla sürdüren Maya Vakfı travmaya maruz kalmış ve dezavantajlı çocukların eğitim sisteminden en iyi şekilde faydalanabilmeleri ve travmatik olayın etkilerini atlatabilmeleri için 2016 yılından bu yana Travmaya Duyarlı Okullar Programı’nı yürütüyor. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokol çerçevesinde yürütülen programda travmaya maruz kalan öğrenciler için  okulun güvenli bir alana dönüştürülmesi hedefleniyor.

İstanbul ve Şanlıurfa’da yürütülen program kapsamında öğretmenlere yönelik eğitim ve süpervizyonlar; okul yönetimine çocuk koruma prosedürlerine dair oryantasyon, çocuklara yönelik akran zorbalığıyla başa çıkma, sosyal uyuma yönelik kültürel kaynaşma ve yaratıcı okuma günü gibi rehabilitasyon çalışmaları ve travmatik belirtiler gösteren çocukların ebeveynlerine yönelik  Olumlu Ebeveynlik Becerileri Eğitimleri veriliyor. 

Kapasite Geliştirme Programı – Maya Vakfı dezavantajlı gruplara hizmet sağlayan kurum çalışanlarına yönelik travmaya duyarlılığı artırmayı ve psikososyal destek konusundaki kapasitelerini geliştirmeyi amaçlıyor. Ağustos 2017’de GAP İdaresi işbirliğiyle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde başladığı çalışmalara  T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile imzalanan protokol kapsamında İstanbul’daki Sosyal Hizmet Merkezleri’nde devam ediyor. Psikososyal destek alanında çalışan meslek elemanlarının ikincil travmanın etkilerinden kendilerini korumaları amacıyla özbakım çalışmaları ve güçlendirici eğitimler veriliyor.

Gönüllü Programı – Maya Vakfı psikososyal destek alanında gönüllülüğü yaygınlaştırmayı hedeflediği ve ilk günden bu yana aktif bir şekilde yürüttüğü Gönüllü Programı kapsamında uyguladığı kapsamlı eğitimlerde travma ve etkileri, sahada çocuklarla çalışma gibi konularda bilgi veriyor. Etkinliklere büyük destek veren gönüllüler programların yürütülmesine ve yaygınlaştırılmasına katkıda bulunuyor. Aynı zamanda kişisel olarak öğrenme, keşfetme ve gelişme olanağı bulduğu saha çalışmalarına katılan gönüllülere süpervizyon desteği sağlanırken aidiyet ve motivasyonu pekiştirmeye yönelik sosyal etkinlikler yapılıyor.

İletişim Bilgileri

Merkez : Akat Mahallesi Öztürk Sokak No:3 34335 Akatlar/Beşiktaş/İSTANBUL
Telefon : 0212 351 00 20
E-mail : info@mayavakfi.org

www.maya.com.tr/maya-vakfi

Telefon

(+90) 530 692 47 49

Bir İZ Derneği MüşterekProje Ofisi

Büyük Hendek Cad. Şişhane Sok. Şişhane İş Merkezi No:3/5 İstanbul

Email

bilgi@birizdernegi.org

X