Tarlabaşı Toplum Merkezi

Tarlabaşı Toplumu Destekleme Derneği/ Tarlabaşı Toplum Merkezi (TTM) İstanbul’un çok boyutlu kırılgan bölgelerinden biri olan Tarlabaşı’nda bölge sakinlerinin kent yaşamına eşit katılımını desteklemek için 2007 yılında kurulmuş hak temelli çalışan bir sivil toplum örgütüdür. İnsan hakları, çocuk hakları odağında sosyal içerme ve psiko-sosyal destek çalışmaları yürütür. Bu faaliyetleri yürütürken Tarlabaşı Toplum Merkezi’nin amaçları arasında; sosyal hayattan dışlanan, yoksulluk ve göç kaynaklı çeşitli yoksunluklarla mücadele eden Tarlabaşı bölgesi sakinlerinin güçlendirilmesi, haklarına erişimi ve Tarlabaşı’na yönelik ön yargıların azaltılması, haklarla ilgili ve hak ihlallerine karşı farkındalık kazandırmak vardır. TTM vizyonunu, genel olarak tüm Tarlabaşı sakinlerinin kendilerine yeten bir topluluk olarak haklarını savunur duruma gelmeleri ve kentsel imkânlara eşit erişimleri olarak belirlemiştir. Özel olarak çocukların güvenli bir ortamda haklarını öğrenerek sosyal içerme, sanat ve birlikte üretme aracılığıyla barışçıl ve şiddetsiz bir iletişim yöntemiyle gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlar.

Mültecilere Yönelik Çalışmalar

Tarlabaşı Toplum Merkezi’nde 2016 yılından bu yana mülteci çocukların sokak şiddetinden uzak, güvenli bir ortamda zaman geçirmelerini sağlamak; okula gidemeyen çocukların okula başlamalarını/devam etmelerini desteklemek için çalışmalar başlatıldı. Bu amaçla kurgulanan bir sosyal uyum atölyesi olan Çok Güzel Atölye dışında da mülteci çocuklar mevcut tüm atölyelere katılıyor.

2016 yılından bu yana;

Bernard Van Leer Vakfı: “Çocuğun Şiddet Algısı” Projesi

İngiltere Konsolosluğu: Tarlabaşında Yaşayan Suriyeli Mültecilerin İhtiyaç Tespiti Projesi

International Medical Corps(IMC): Tarlabaşında Yaşayan Suriyeli ve Türkiyeli Çocukların Sosyal Uyumu için Model Oluşturma Projesi

2019 Şubat – 2019 Eylül Hayata Destek Derneği: Birlikte Güvendeyiz Projesi

2019 Eylül – 2020 Nisan GIZ: Tarlabaşılı Mülteci Çocukların Güçlendirilmesi 

Kaynaklar

Çocuğun Şiddet Algısı Araştırma Projesi Sonuç Raporu

Parlayan Çocuklar Al Farah ile Birlikte

Tarlabaşı/İstanbul’da Tarlabaşı Toplum Merkezi’nden Destek Alan Suriyeli Kentsel Mültecilerin İhtiyaç Tespiti Raporu

Needs Assessment Report of Syrian Urban Refugees Receiving Assistance from Tarlabaşı Community Center in Tarlabaşı/İstanbul

İletişim Bilgileri

Adres: Çukur Mahallesi Zerdali Sokak No.9 Tarlabaşı-Beyoğlu-İstanbul

Telefon: 0 212 297 23 05

E-Mail: iletisim@tarlabasi.org

http://www.tarlabasi.org/iletisim

Telefon

(+90) 530 692 47 49

Bir İZ Derneği MüşterekProje Ofisi

Büyük Hendek Cad. Şişhane Sok. Şişhane İş Merkezi No:3/5 İstanbul

Email

bilgi@birizdernegi.org

X