Uluslararası Göçmen Kadınlar Dayanışma Derneği

Uluslararası Göçmen Kadınlar Dayanışma Derneği 31 Ocak 2018’de kuruldu. Dernek kayıtlı 20 üyenin yanısıra 70 gönüllü kadından oluşuyor. Bu gönüllü kadınların ağırlıklı kısmı (50’si) göçmen kadınlardır. Derneğin kurucuları; kadın ve göç alanında çalışan aktivist ve hak savunucu olan kadınlardır. Derneğin birincil hedef grubu göçmen kadınlar ve dolayısıyla çocuklardır. Birlikte yaşamayı desteklemeyi amaçlayan Derneğin nihai yararlanıcıları aynı zamanda gençler, engelliler ve LGBT bireylerdir. Derneğin temel faaliyet alanları; savunuculuk, şiddete maruz kalmış kadınlara yönelik danışmanlık hizmeti vermek, çocuk evlilikler konusunda farkındalık oluşturmak ve projeler üreterek uygulamaktır.

Mültecilere Yönelik Çalışmalar

Derneğin faaliyet alanları arasında, ulusal ve uluslararası etkileşim ve iletişim ağları kurmak; yeni işbirliği olanakları yaratmak; saha araştırmaları ve izleme/değerlendirme çalışmaları yapmak; bilginin üretilmesi, yaygınlaştırılması ve erişilebilir olmasını sağlamak; hedef kitle kadınlarla birlikte her alanda üretim yapmak; kadınlar arasında ayırım gözetmeksizin toplumsal farkındalık yaratmak; bu amaca destek sağlayacak ulusal ve uluslararası projeler başlatmak, yürütmek, mevcut projelere destek vermek yer alıyor. Dernek, bu doğrultuda hak savunuculuğu yapıyor; hukuksal destek, psikolojik destek, sosyal destek ve eğitim desteği veriyor, atölyeler düzenliyor.

2018 yılında yapılan; göçmen kadınlar, Türkiyeli kadınlar ve akademisyenleri bir araya getiren  7 haftalık atölye programının konuları:

Toplumsal Cinsiyet ve Göç
Feminizm,  Dayanışmanın Önemi, Ortak Uluslararası Pratikler
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Uluslararası Deneyimler
Feminist Aktivizm ve Savunuculuk,  Kadın Emeği (Göçmen Kadın Emeği)
Çatışma/Göç Sonrası Ruh ve Beden Sağlığını Korumak ve Benlik Koruması
Kültürel Farklılıklarımız ve Birlikte Yaşamak (Birlikte Müzik Atölyesi) idi.

Yine 2018 yılında kadın sağlığı eğitimi programı ve radyo programcılığı ve yapımcılığı eğitimi düzenlendi. 2019 yılında yürüttüğü Yüzümüz Dünya’ya Dönük adlı koro projesi ile göçmen ve Türkiyeli kadınlar farklı dillerde şarkılar söylemek üzere bir araya geldiler. Koro projesi boyunca kadınlar, kendi dillerinde şarkılar söyledikleri ve bu şarkıları birbirlerine öğrettikleri atölyeler/provalar ile biraraya geldiler ve bir dinleti ile final yapıldı.

İletişim Bilgileri

Merkez : Halide EdipAdıvar Mahallesi, Çiftecevizler Caddesi, KınalıSokak, No: 1 Daire: 4 Şişli/İSTANBUL

Telefon : 0555 101 64 63

E-mail: info@ugkdd.org

www.ugkdd.org

Telefon

(+90) 530 692 47 49

Bir İZ Derneği MüşterekProje Ofisi

Büyük Hendek Cad. Şişhane Sok. Şişhane İş Merkezi No:3/5 İstanbul

Email

bilgi@birizdernegi.org

X